08 - 20 06 80

Undersökning

Innan City Dental påbörjar en behandling utförs en undersökning och ett kostnadsförslag tas fram. Undersökningen innebär att vi letar efter hål och eventuella dåliga fyllningar som behöver bytas ut. Vi kontrollerar också tandkött, tunga och gom. I vissa fall krävs också undersökning av käkled och tuggmuskulatur.

Vi röntgar också för att få en heltäckande bild av din tandstatus. På City Dental använder vi oss av den senaste digitala röntgentekniken, som gör att vi snabbt får upp bilderna på en bildskärm. Digitala röntgenbilder kräver lägre stråldos och är mer miljövänlig. Digitala röntgenbilder gör det lättare för oss att visa och förklara vad vi ser.

Efter undersökningen ställer vi en diagnos och berättar för dig vilken tandvård du är i behov av. Du får också ett kostnadsförslag som du gärna får jämföra med andra tandläkares kostnadsförslag.