08 - 20 06 80

Landstingets tandvårdsstöd

De patienter som har en viss sjukdom har även rätt till landstingets nya tandvårdsstöd.

Landstingets nya tandvårdsstöd är för dig som har en av de elva sjukdomar som omfattas. Med tandvårdsstödet betalar du samma avgift som för ett läkarbesök. För att ha rätt till tandvårdsstödet behövs ett särskilt intyg, ett så kallat F-kort, som du visar för din tandläkare.

Du betalar samma avgift som vid ett läkarbesök med tandvårdsstödet och besöket ingår i landstingets högkostnadsskydd.

I tandvårdsstödet ingår bastandvård, vilket är all tandvård förutom större ingrepp som kronor, porslinsinlägg, broar och implantat.

Du har rätt till tandvårdsstödet om du har någon av följande diagnoser:

 • En svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel scleros, MS
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi (ovanlig reumatisk sjukdom)
 • Amoytrofisk lateralscleros, ALS
 • En orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter det att du drabbats av stroke
 • En sällsynt diagnos