08 - 20 06 80

Fonder och stiftelser

Det finns flera stiftelser där man kan ansöka om att få bidrag för tandvårdskostnaderna på City Dental.

Klicka på länkarna nedan så får du information om dem och hur man söker bidrag.

Gula Änglarna

Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Föreningen försöker genom råd och stöd hjälpa utslagna människor att komma tillbaka till samhället. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder eller mediciner.

Till Gula Änglarna »

 

FVO – Föreningen för välgörenhetens ordnande

Målgruppen är i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. Endast enskilda personer kan söka bidrag.

Till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande »

 

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Stiftelsen samarbetar med City Dental och stödjer i första hand ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm. Bidrag ges om det uppkommer betydande kostnader utan att samhället (Försäkringskassan) kompenserar fullt ut, t.ex. tandvård.

Till Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne »

 

Välkommen att kontakta

Maria Lind på telefon 08-522 32 566
för ytterligare information.