08 - 20 06 80

Rotbehandling

Rotbehandling på en tand behöver utföras om hålet i tanden blivit så djupt att pulpan skadats.

Bakterier som tränger ner i tanden via hålet kan döda pulpan. En rotbehandling kräver oftast fler än ett besök hos tandläkaren. Vid det första tillfället avlägsnas all karies och rotkanalen öppnas upp för att ta bort tandpulpan.

Rotkanalen fylls sedan igen med ett bakteriedödande medel. Vid nästa besök fylls tanden med ett material som ersätter död vävnad, det går till på ungefär samma sätt som när man lagar en tand. När du rotfyllt en tand måste det även göras en kompositfyllning på kronan alternativt en porslinskrona.

Frågor och svar

City Dental svara på de mest ställda frågor angående rotbehandling:

Hur fungerar konventionell rotbehandling?

Konventionell rotbehandling innebär att den döda vävnaden och bakterierna avlägsnas från tanden genom att borra ett hål i tanden och använda speciella filar som når hela vägen ända ner till rotspetsen. Under behandlingen används bakteriedödande vätskor och till slut fylls tanden med ett gummiliknande material (guttaperka) som klistras fast i kanaler som befinner sig inne i tandens rot. Efter en rotbehandling behöver tanden återuppbyggas med hjälp av fyllning eller krona.

Hur behandlar man rotbehandlade tänder kirurgiskt?

För att kunna komma åt rotspetsen behöver man lyfta undan tandkötett och göra ett litet fönster i benet. Sedan kapas rotspetsen, infekterad vävnad skrapas bort och tanden fylls uppifrån. Därefter sys tandkötett fast igen och stygnen tas bort efter 10-14 dagar.

Är rotbehandling smärtsam?

Rotbehandling kan vara något obehaglig, men patienten får alltid lokalbedövning för att minimera smärta under proceduren.

Vad händer efter rotbehandling?

Efter rotbehandling kan tanden vara fortsatt känslig i några dagar. Din tandläkare kommer att ge dig instruktioner och ordinera smärtstillande efter slutförd behandling.

Vilka biverkningar kan rotbehandling orsaka?

Rotbehandling kan orsaka viss känslighet eller smärta i tanden efter proceduren. I sällsynta fall kan rotbehandling orsaka infektion eller andra komplikationer.

Kan rotbehandlade tänder behöva behandlas igen?

Ja, rotbehandlade tänder kan ibland behöva behandlas igen om infektionen återkommer eller om rotkanalen inte fyllts tillräckligt väl. Därför bör rotfyllda tänder följas upp med röntgenbild vid undersökningstillfälle.

Vad är kostnaden för rotbehandling?

Kostnaden för rotbehandling varierar beroende på antal kanaler som hittas inne i rötterna samt hur svårt det är att utföra behandlingen. I vissa fall, vid försvårad insyn och trånga kanaler behöver man Din tandläkare kommer att informera dig om kostnaden. Tandvårdsförsäkring kan täcka en del av kostnaderna, men inte alltid alla. See prislista

Region Stockholm – 1177.se

För utökad information kan du läsa mer om våra behandlingar på Region Stockholms vårdguide 1177.se.