Sänk priserna på tandvård

Sänk priserna på tandvård

Tandvård har blivit en klassfråga i Sverige och så borde det inte vara. Dålig munhälsa betyder försämrad livskvalitet för många. Alla partier är överens om att fler borde ha ekonomisk möjlighet att gå till Tandläkaren, även de med låga inkomster. Men så har det inte blivit, vilket Riksrevisionsverket konstaterat i en rapport till Riksdagen. 

Av medborgarna avstår 20 % att gå till tandläkare för att det är för dyrt. Den tandvårdsreform som Riksdagen genomförde har inte lett till de förbättringar som Riksdagen önskade. 

Första året som det nya tandvårdssystemet fungerade fullt ut var 2009. Då var statens anslag 7,3 miljarder kronor. Så mycket var Riksdagen beredd att satsa på tandvården. Av dessa medel användes bara ca 5,5 miljarder kronor. Och så har det sett ut även under övriga år. Det betyder att ca 8 miljarder av de pengar Riksdagen ursprungligen avsatt inte har kommit till användning för en bättre tandhälsa. Hur kan våra politiker acceptera det när man har ambitioner fler människor ska få bättre munhälsa?? 

Riksrevisionen har granskat tandvårdsreformen och deras rapport visar att effekterna av reformen står helt i strid med den avsikt Riksdagen hade. Den har inte lett till att fler går till tandläkaren och inte heller att tandvården blivit billigare för de flesta. 

Staten har utarbetat en riktprislista (referenspriser) för olika tandvårdsbehandlingar. Tandläkarna får betalt från Försäkringskassan efter riktprislistan. Mer än hälften av tandläkarna har ändå priser som är högre än referenspriset. De tandläkare som har priser som är lägre än referenspriset får inte samma ersättning än vad deras dyrare kollegor får. De får inte betalt efter Riktprislistan utan de ersätts bara för sitt lägre pris. Det är djup orättvist. Framförallt missgynnas de patienter som går till tandkliniker med låga priser eftersom försäkringskassan ger dem lägre ersättning för exakt samma behandling. Om alla tandläkare fick samma ersättning för samma tandvårdsbehandling, skulle priserna sänkas och priskonkurrensen gynnas. Det var Riksdagens avsikt när man genomförde reformen att konkurrensen inom tandvården skulle öka. 

Riksrevisionsverket konstaterar att ”Referensprislistan har däremot inte fungerat som prispress, tvärt om finns det tecken på att referenspriserna driver på prisutvecklingen. Granskningen visar att när referenspriserna höjs, följer vårdgivarna efter och höjer sina priser. Referenspriserna riskerar därför att bilda ett golv i prissättningen.” 

Det är dags nu att Riksdagen ändrar dagens system så att de skattepengar man avsatt till tandvård används fullt ut så att fler får råd att gå till tandläkaren. Lika viktigt är det att alla tandläkare får lika betalt för lika tandvårdsbehandling. Det gynnar patienter med låga inkomster. 

Mattias Santesson
Grundare och VD för City Dental

Se artikeln på SvD Opinion 
  
 

Referenspriser är konkurrenshämmande


I en rapport (RiR 2012:12) från Riksrevisionsverket den 23 maj 2012, granskade statens referenspriser för tandvård och hur det har fungerat sedan de infördes 2008. Där står att referensprislistan inte sänkt priserna som planerat, utan istället driver på prisutvecklingen. Rapporten visar att när referenspriserna höjs, höjer även tandläkarmottagningarna sina priser. Referenspriserna riskerar därför att motverka låg prissättning.

Det nuvarande systemet missgynnar tandvårdskliniker vars priser ligger under referenspriset. Enligt Riksrevisionsverket har referensprissystemet lett till att nästintill alla tandläkares priser ligger på referenspriset eller över. Ytterst få tandkliniker har priser som ligger under referenspriset. Det var inte syftet med tandvårdsreformen.

De kliniker som erbjuder ett lägre pris än referenspriset ersätts endast med det lägre priset av Försäkringskassan, inte referenspriset. Samma vårdåtgärd ersätts med olika pris. Ett exempel på detta kan vara:

Klinik A är betydligt dyrare än Klinik B, cirka 7 000 kronor/behandling, men Klinik A:s behandling berättigas patientersättning från Försäkringskassan. Trots att Klinik B är betydligt billigare, tjänar patienten alltså bara 1 700 kronor på att gå dit. Hade däremot Försäkringskassan betalat ut ersättning oavsett klinik, hade patienten tjänat nära 7000 kronor på att välja den billigare kliniken.

Referenspriset blir alltså en konkurrensnackdel för de kliniker som har ett lägre pris än referenspriset och så fungerade det inte före reformen då alla tandläkare fick samma ersättning för samma åtgärd. Detta är inte konkurrensneutralt och missgynnar de patienter vars kliniker ligger under referenspriset. Patienterna får därför betala ett högre pris än om alla kliniker skulle få samma ersättning för samma tandvårdsåtgärder.

ÖPPETTIDER

Måndag - fredag: 07:30 - 21:00 - Lördag: 09:00 - 17:00 - Söndag: 10:30 - 16:30

BOKA TID GENOM ATT RINGA
08 - 20 06 80
ELLER
BOKA ONLINE

Drottninggatan 27, Box 161 56, 103 24 STOCKHOLM. Närmsta tunnelbaneuppgång är T-Centralen uppgång Sergels Torg. Klicka för karta