08 - 20 06 80

Lagning

På City Dental utför vi olika typer av lagningar, beroende på vad som passar den enskilde patienten bäst.

Om patienten vill bedövar vi, vilket ger en helt smärtfri lagning. Vi börjar med att ta bort all karies från den angripna tanden, sedan fylls hålet med ett kompositmaterial i samma färg som tanden. Fyllningen putsas och anpassas så att bettet känns bra. Vi byter även ut fyllningar vid behov.

Samtliga material som används på City Dental är CE-märkta och spårbara.