08 - 20 06 80

City Dental och Kvalitet

City Dental arbetar ständigt med att bibehålla högsta kvalitet.

Kvalitetssäkring är en del av det dagliga arbetet. En grupp förtroendevalda tandläkare utför regelbundna kontroller av all vård som planeras och utförs på kliniken. Dessutom har City Dental ett omfattande och aktivt löpande kvalitetsarbete när det gäller utrustning, material, miljö, hygien och sterilitet. Exempelvis har alla produkter som används och köps in full spårbarhet och en tydlig innehållsförteckning, samt CE-märkning. Även steriliseringen är helt och hållet spårbar och görs under ett program som kontrollerar hantering, datum för sterilisering, vem som utfört steriliseringen, temperatur, fukt etc.

Utrustning

Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha toppmodern utrustning och teknik och de håller sig därför uppdaterade med det absolut senaste inom både kunskap, teknik och utrustning. Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten.

Synpunkter?

City Dental har även en patientnämnd dit patienter kan vända sig med frågor eller lämna synpunkter.