Kvalitet

Kvalitet

City Dental arbetar ständigt med att bibehålla högsta kvalitet. Kvalitetssäkring är en del av det dagliga arbetet. En grupp förtroendevalda tandläkare utför regelbundna kontroller av all vård som planeras och utförs på kliniken. Dessutom har City Dental ett omfattande och aktivt löpande kvalitetsarbete när det gäller utrustning, material, miljö, hygien och sterilitet. Exempelvis har alla produkter som används och köps in full spårbarhet och en tydlig innehållsförteckning, samt CE-märkning. Även steriliseringen är helt och hållet spårbar och görs under ett program som kontrollerar hantering, datum för sterilisering, vem som utfört steriliseringen, temperatur, fukt etc.

Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha toppmodern utrustning och teknik och de håller sig därför uppdaterade med det absolut senaste inom både kunskap, teknik och utrustning. Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten.

City Dental har även en patientnämnd dit patienter kan vända sig med frågor eller lämna synpunkter.

ÖPPETTIDER

Måndag - fredag: 07:30 - 21:00 - Lördag: 09:00 - 17:00 - Söndag: 10:30 - 16:30

BOKA TID GENOM ATT RINGA
08 - 20 06 80
ELLER
BOKA ONLINE

Drottninggatan 27, Box 161 56, 103 24 STOCKHOLM. Närmsta tunnelbaneuppgång är T-Centralen uppgång Sergels Torg. Klicka för karta