08 - 20 06 80

Fakturafrågor

Om du har frågor om din faktura, vänligen kontakta vår ekonomiavdelning. 

E-post: faktura@citydental.se 

Tel: 08-522 32 566