08 - 20 06 80

Eget tandtekniskt lab

Vi skräddarsyr din protetikbehandling i vårt egna tandtekniska laboratorium!

City Dental har ett eget tandtekniskt laboratorium på plats i kliniken. Där tillverkar vi allt från proteser till porslinskronor!

Vårt team av tandläkare och tandtekniker tar tillsammans fram en behandling som passar just dig och dina förutsättningar.

När kronor och broar görs skannas munnen med en intra oral skanner för att sedan skicka en 3D-fil till labbet. I labbet designas den nya tanden fram digitalt, för att sedan fräsas fram i önskat material. Efter detta appliceras tanden med ett keramiskt material som sedan bränns i en högtemperaturugn. Som sista skede slipas, finslipas målas och glaseras konstruktionen för hand för att sedan brännas i hög temperatur ytterligare en sista gång.

Om så behövs i t.ex. en implantatbehandling använder vi även 3D-röntgen (tomograf) för att kartlägga käkbenet perfekt. Sedan tillverkas skräddarsydda implantatguider för att med titthålskirurgi sedan kunna operera in implantaten perfekt.

Allt material som används hos oss är 100% spårbart.